مهران مطیعی

توسعه دهنده

مدیر مجموعه گیفو

کارشناس راه اندازی و راهبری ...

کسب و کار دیجیتال

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی

توسعه دهنده

مدیر مجموعه گیفو

کارشناس راه اندازی و راهبری ...

کسب و کار دیجیتال

شرکت صنایع معادن و عمران رضوی

طراحی و پیاده سازی وب سایت شرکت صنایع معادن و عمران رضوی ، جهت اطلاع رسانی اخبار و مناقصات سازمانی.

صنایع معادن و عمران رضوی

خدمات اجرایی :

  • طراحی و پیاده سازی وب سایت