مهران مطیعی

توسعه دهنده

مدیر مجموعه گیفو

کارشناس راه اندازی و راهبری ...

کسب و کار دیجیتال

0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی
مهران مطیعی

توسعه دهنده

مدیر مجموعه گیفو

کارشناس راه اندازی و راهبری ...

کسب و کار دیجیتال

وب سایت دکتر بابائی

طراحی و پیاده سازی وب سایت دکتر بابائی، به عنوان یکی از بهترین جراح های زیبایی کشور.

تولید محتوای این وب سایت نیز توسط مجموعه گیفو در حال اجراست. 

وب سایت دکتر بابائی

خدمات اجرایی :

  • طراحی و پیاده سازی وب سایت
  • مدیریت واحد تولید محتوا و اجرایی وب سایت
  • تولید محتوا شبکه اجتماعی
  • مشاوره دیجیتال مارکتینگ